PL EN DE

1 CZERWCA: „Szkolnictwo wyższe – jego rola i przyszłość". Polsko-niemiecka konferencja w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

2016-05-20

Szkolnictwo wyższe – jego rola i przyszłość

Doświadczenia polskie i europejskie

Polsko-niemiecka konferencja

Kraków, 1.06.2016

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, ul. Westerplatte 11

Videorelacja z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=YLo3O8cEqQM

Na całym świecie szkolnictwo wyższe musi zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nim nie tylko współczesna gospodarka oparta na wiedzy, ale również nowe pokolenie studentów, którzy nie pamiętają już świata bez Internetu. Na kwestie te nakładają się także wyzwania związane ze zmianami demograficznymi oraz rozwojem technologii informacyjnych. Gruntownego przemyślenia wymaga kilka obszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz rola, jaką uczelnie wyższe mają spełniać w naszym kraju i w społeczeństwie.

W tym kontekście rodzą się pytania między innymi o to, jak mają one sprostać wymaganiom, które zgodnie stawiają uczelniom przedstawiciele świata polityki i gospodarki. Jak efektywnie pogodzić ze sobą funkcje „kół zamachowych gospodarki”, klasyczną funkcję krynic wiedzy i kuźni przyszłych elit społecznych? Istotne jest również pytanie o to, jak pomóc uczelniom wyższym w transformacji. Gdzie w procesie reform leży złoty środek pomiędzy wdrażaniem odgórnych regulacji administracyjnych a szacunkiem dla autonomii szkół wyższych i ich samodzielnym adaptowaniu się do zmieniających się warunków ekonomicznych? W końcu, jak ma wyglądać w przyszłości „ekosystem” edukacji wyższej w Polsce – jak podzielą się role pomiędzy szkołami publicznymi i prywatnymi, kształcącymi na kierunkach ogólnoakademickich oraz praktycznych, uczelniami technicznymi, humanistycznymi i artystycznymi?

Program konferencji:

08.30-09.00 Rejestracja

09.00-09.15 Otwarcie i wprowadzenie

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Dr Błażej Sajduk, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 2 

09.15-10.00 Wystąpienie

Dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.00-12.00 Dyskusja panelowa I 
Wyzwania stojące przed przyszłością szkół wyższych

Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Prof. dr hab. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński 
Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Prof. dr hab. Lorenz Peiffer, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Moderacja: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

12.00-14.00 Lunch

14.00–16.00 Dyskusja panelowa II
Rola szkół wyższych w gospodarce opartej na wiedzy

Prof. dr hab. Witold Orłowski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula 
Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 
Prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski, Uniwersytet Łódzki 
Dr Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
Dr Marcin Kędzierski, Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji 
Moderacja: Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
 

Koncepcja naukowa i koordynacja:
Dr Błażej Sajduk, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Tel.: +48/661 505 494; e-mail: arkadiusz.stempin|pluto.uni-freiburg.de| style="outline: none; color: rgb(0, 173, 240);" title="Link: mailto:arkadiusz.stempin@pluto.uni-freiburg.de"|arkadiusz.stempin|pluto.uni-freiburg.de

Organizacja:

Judyta Mutwil-Grodecka, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie; Tel.: +48/12/683 24 82; e-mail:jmutwil|wse.krakow.pl| style="outline: none; color: rgb(0, 173, 240);"|jmutwil|wse.krakow.pl    

Falk Altenberger, Konrad-Adenauer-Stiftung, Polen; Tel.: +48/22/845 93 33 lub 30; e-mail: Falk.Altenberger|kas.de| style="outline: none; color: rgb(0, 173, 240);"|Falk.Altenberger|kas.de