PL EN DE

24 maja: Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa

2016-05-13

Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń” organizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Instytut Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Bonn oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Konferencja odbędzie się 24 maja 2016 r. w godz. 9:00–16:00, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa. Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski (tłumaczenie symultaniczne).

R.S.V.P. fundacja|fwpn.org.pl| style="outline: none; color: rgb(0, 173, 240);"|fundacja|fwpn.org.pl do 16 maja. 

PROGRAM 24.05.2016

9:00 – Rejestracja

9:30 – Powitanie

· prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

· prof. dr Wolfram Hilz, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn

· prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

· dr hab. Jakub Zajączkowski, p.o. dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

9:50 – Wykład monograficzny prof. dr Wolframa Hilza, dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn pt. Polityka zagraniczna Niemiec i implikacje dla ich sąsiadów

10:10 – PANEL I. Zewnętrzne i wewnętrzne wymiary polityki bezpieczeństwa Niemiec i Polski: przeszłość i teraźniejszość

· prof. Anita Prażmowska, dyrektor ds. nauczania, Wydział Historii Powszechnej, London School of Economics and Political Science

· prof. dr hab. Erhard Cziomer, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

· prof. Oliver Bange, Uniwersytet w Mannheim, Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry w Poczdamie

· dr Georg Herbstritt, Urząd Federalny ds. Dokumentów Państwowej Służby Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Berlinie

Moderacja: prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

11:30 – przerwa kawowa

11:50 – PANEL II. Współpraca Niemiec i Polski w obszarze bezpieczeństwa – wymiar regionalny

· prof. Lucia Mokra, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

· dr Michal Koran, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze Dr Péter Marton, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

· dr Péter Wagner, Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu w Budapeszcie

· dr Andrea Mason, Wydział Historii Powszechnej, London School of Economics and Political Science

Moderacja: dr hab. Karina Marczuk, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski

13:20 –  przerwa kawowa

13:35 –  PANEL III Perspektywy dwustronnych stosunków Niemiec i Polski w obszarze bezpieczeństwa

· prof. dr hab. Dariusz Popławski, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-

· prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dyrektor Instytutu Politologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

· prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, zastępca dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu

· dr Rafał Ulatowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski

Moderacja: prof. dr Wolfram Hilz, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Socjologii  - Uniwersytet w Bonn

15:05 – Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji