PL EN DE

Berlin Security Conference - 27/28.11.2018

2018-11-28

Od kilkunastu lat biorę udział w Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa ( w tym roku była to 17 edycja tego wydarzenia), gdzie nacisk kładzie się na proponowanie i omawianie konkretnych rozwiązań mających na celu poprawę europejskiej i transatlantyckiej współpracy politycznej, operacyjnej i taktycznej. Celem jest opracowanie sposobów łagodzenia napięć spowodowanych niewystarczającymi możliwościami, niedostateczną standaryzacją, brakiem interoperacyjności, różnicami w poziomie wsparcia i ograniczeniami krajowymi w zakresie globalnego bezpieczeństwa.

For the past years I have been regularly taking part in Berlin Security Conference, where there is an emphasis on proposing and discussing concrete solutions aimed at improving European and transatlantic political, operational and tactical cooperation. The goal is to develop ways to mitigate the frictions caused by insufficient capabilities, inadequate standardisation, the lack of interoperability, differences in the levels of support and national restrictions in the field of global security.