PL EN DE

Finansowanie partii politycznych w Niemczech - mój wykład w ramach seminarium SGH pt. „Finansowanie polityki — współczesne modele i wyzwania”

2016-05-21

SEMINARIUM: „FINANSOWANIE POLITYKI - WSPÓŁCZESNE MODELE I WYZWANIA”

2 czerwca 2016 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budynek C, Aula I

10:00 - 10:20 

Otwarcie seminarium

Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński — Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Dr Marcin Walecki — Szef Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

10:20 -11:50

Modele finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w wybranych państwach

Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński (KES SGH) — Finansowanie partii politycznych w państwach skandynawskich.

Prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak (KES SGH) — Finansowanie partii politycznych w Niemczech.

Dr Jan Misiuna (KES SGH) — Finansowanie polityki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dr Tomasz Gąsior (KBW) — Podstawowe regulacje w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w Polsce.

Dyskusja

11 50 - 12 10

Przerwa kawowa

12 10 - 1350

II Wyzwania i problemy w zakresie finansowania polityki

Dr Marcin Walecki (ODiHR OBWE) — Finansowanie polityki — standardy międzynarodowe i praktyka europejska.

Dr hab. Urszula Kurczewska (KES SGH) — Lobbing w polityce —jawny czy ukryty?

Dr Julia Zdanukiewicz (CSSTiRW UW) — Środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych teoria czy praktyka ?

Krzysztof Izdebski (Fundacja ePaństwo) i Jan Niedośpiał (Fundacja Stańczyka) — Najważniejsze problemy, najczęściej występujące nieprawidłowości w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych oraz wyzwania w tym zakresie, z perspektywy organizacji pozarządowych.

Dyskusja

13:50 Zamknięcie seminarium

 

*Przy okazji zaproszenia na to seminarium, polecam artykuł Redaktora A. Grajewskiego pt. "Płacić, czy nie płacić", który ukazał się w Gościu Niedzielnym w lipcu 2015 roku - http://gosc.pl/doc/2569230.Placic-nie-placic/2

 

Poniżej list od Prof. SGH dr hab. Joachima Osińskiego, Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH i  dr. Marcina Waleckiego — Szefa Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w sprawie zbliżającego się seminarium.

Szanowni Państwo,

Od długiego czasu, w debacie publicznej toczącej się w wielu państwach, podejmowana jest problematyka finansowania partii politycznych i kampanii "borczych. W dyskusji na ten temat coraz częściej i z coraz większym natężeniem wybrzmiewają głosy twierdzące, że zbyt wiele środków — przede wszystkim publicznych — przeznaczanych jest na finansowanie partii politycznych i komitetów wyborczych. Wskazuje się przy tym, że warto podjąć kroki zmierzające do ograniczenia ilości tych środków, np. przez uzależnienie ich wysokości od środków pozyskanych przez partie od prywatnych donatorów, lub wprost do likwidacji publicznego finansowania partii politycznych, a tym samym kampanii "borczych. Mimo dużego zainteresowania tą tematyką i związanych z nią emocji, należy stwierdzić, że świadomość obywateli, a także często tzw. środowisk opiniotwórczych, w tym przedmiocie jest niewystarczająca.

Z tego względu Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODiHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz pod honorov,yrn patronatem Krajowego Biura Wyborczego, postanowiła zorganizować seminarium na temat ..Finansowanie polityki - współczesne modele i wyzwania".

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną modele finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w wybranych państwach oraz przedstawione najistotniejsze problemy finansowania polityki w Polsce. Podjęta zostanie także próba zaproponowania możliwych rozwiązań tych problemów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium. Liczymy na Państwa głosy w debacie. Bardzo cenne będą dla nas wszelkie opinie, uwagi, przekazane obserwacje i propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o przeslanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dr. Jana Misiuny (jmisiun@sgh.waw.pl) do dn. 31 maja br.

 

Źródło - strona internetowa SGH, zdjęcie - Zdjęcie ilustracyjneFoto: Pixabay.com - POLSKIE RADIO.PL