PL EN DE

III Ogólnopolski Kongres Politologii "Odsłony polityki"

2015-09-23

(na zdjęciu z prof. zw. dr hab. Dariuszem Popławskim).

W dniach 22-24 września 2015 roku wziąłem udział w III Kongresie Politologii organizowanym w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, którego tematem przewodnim był „Odsłony polityki". Spotkanie dziesiątek politologów z całej Polski było okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz podjęcia krytycznej i wielostronnej debaty nad kluczowymi problemami współczesnego świata i współczesnej polityki.

Wziąłem udział m.in. w debatach: GRANICE NAUK O POLITYCE JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ – moderator prof. dr hab. Bogdan Szlachta, BILANS 25-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ – moderator prof. dr hab. Jerzy Kornaś, PAMIĘĆ II WOJNY ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNA POLITYKA MIĘDZYNARODOWA – moderator: dr hab. Joanna Sadowska Prof. UwB, RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE W UNII EUROPEJSKIEJ I NATO – moderatorzy prof. dr hab. Bogdan Koszel, prof. dr hab. Janusz Węc, NIEMCY 25 LAT PO ZJEDNOCZENIU – moderator dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska, POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ – PODEJŚCIA BADAWCZE, UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO.

Do głównych celów III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii można zaliczyć:

• odsłanianie polityki w jej różnych odmianach z uwzględnieniem tradycyjnych badań instytucjonalno-prawnych, normatywnych, behawioralnych, przy wykorzystaniu m.in. wiedzy o stosunkach międzynarodowych, regionach, bezpieczeństwie, komunikacji;

• poszukiwanie punktów wspólnych w refleksji nad polityką podejmowanej w ramach rozmaitych subdyscyplin nauk o polityce oraz dyscyplin pokrewnych;

• prezentacja aktualnego dorobku polskich nauk o polityce;

• wskazanie obszarów i zagadnień szczególnie istotnych dla współczesnych nauk o polityce.