PL EN DE

Konferencja „Katastrophe, Katyn, Katharsis. Polen zwischen Deutschland und Russland 1939-1941"

2015-09-17

W dniu 17 września br., w 76. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, której konsekwencją stała się Zbrodnia Katyńska i masowe deportacje setek tysięcy obywateli polskich w głąb ZSRS, wziąłem udział w spotkaniu poświęconym percepcji zbrodni Katyńskiej wśród Niemców. Konferencja pt. „Katastrofa, Katyń, Katharsis" poruszyła temat tragicznej sytuacji Polski w 1939 roku w kontekście Paktu Ribbentrop-Mołotow i podczas II wojny światowej. Konferencja służyć ma upowszechnianiu wiedzy nt. zbrodni Katyńskiej w Niemczech, gdzie znajomość tego faktu historycznego jest wciąż niedostateczna.