PL EN DE

"RACJE STANÓW" - najnowsza analiza dla PARABELLUM

2016-06-27

"Racje stanów" - Architekturę Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w kontekście interesów polskich i niemieckich analizuje KRZYSZTOF MISZCZAK.

System stosunków międzynarodowych i globalnego bezpieczeństwa poddawany jest dziś procesom polityczno-gospodarczej fundamentalnej transformacji. Adekwatna reakcja na te zmiany staje się dla Unii Europejskiej kluczowym wyzwaniem. To kluczowe wyzwanie dla jej polityki wewnętrznej konsolidacji. Polska i Niemcy — z nowymi rolami ich polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się porządku międzynarodowym współczesnego świata — i neoimperialna polityka Federacji Rosyjskiej, kwestionująca pozimnowojenny regionalny system międzynarodowy, są wyznacznikam nowego geopolitycznego i geoekonomicznego środowiska międzynarodowego.

Wzmocnienie politycznej roli Europy jako międzynarodowego aktora w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej jest kluczowym, do tej pory jednak niezrealizowanym celem procesu integracyjnego kontynentalnej wspólnoty. Postanowienia Traktatatu Lizbońskiego UE (z 13 grudnia 2007 roku) wskazuią kompetencje Unii w obszarze wspólnej polityki zagra-nicznej i bezpieczeństwa, obejmujące wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpie-czeńsovva. Wśród nich znajduje się stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która miała prowadzić do kumulatywnej obrony. Na mocy postanowień Traktatu dotyczącego Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) obszary te nie tylko stanowią integralną część Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), ale również zapewniają Unii Europejskiej zdolność operacyjną. Dzięki wykorzystaniu możliwości (...) czyt. dalej.


pdf Pobierz całą publikacje