PL EN DE

Recenzja książki prof. K. Miszczaka

2016-04-05

Recenzja książki prof. K. Miszczaka pt. „Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-SOJUSZ 90/ZIELONI w okresie 1998-2005" na łamach kwartalnika "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2/2016 r. autorstwa prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszera (Polska Akademia Nauk).

„W ostatnich kilku latach na półkach księgarskich w Polsce pojawiło się wiele prac zwartych, w tym kilkadziesiąt monografii poświęconych współczesnym stosunkom międzynarodowym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje recenzowana  praca, której autorem jest politolog,  sinolog, niemcoznawca, a zarazem praktyk – dyplomata, urzędnik państwowy, ekspert od wielu lat prowadzący badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza polityki zagranicznej Niemiec, bezpieczeństwa Europy, NATO, Unii Europejskiej i stosunków polsko-niemieckich.  Krzysztof Miszczak, bo o nim tu mowa,  opublikował kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów w kraju i zagranicą. Nie ulega wątpliwości, że jest świetnym badaczem, który umiejętnie łączy teorię z praktyką, dzięki czemu jego publikacje zasługują na uwagę i cieszą się dużym zainteresowaniem w kraju i zagranicą. Recenzowana książka, to dzieło wybitne pod  każdym względem: merytorycznym, metodologicznym i warsztatowym, które zasługuje na wysoką ocenę, a jej Autor na uznanie.  Jest to obszerna  monografia, pionierska na polskim rynku wydawniczym, która poświęcona jest polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony RFN w dobie rządów koalicji SPD-Sojusz 90/Zieloni w latach 1998 – 2005, czyli w okresie radykalnych zmian na scenie politycznej Niemiec i reorientacji ich polityki zagranicznej. Lata 1998 – 2005, to również burzliwy okres w dziejach Europy i świata, obfitujący w dramatyczne wydarzenia, których konsekwencje odczuwane są do dnia dzisiejszego, m. in. wojny na Bałkanach i w Czeczenii oraz  atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone  w dniu 11 września 2001 roku..."

pdf Pobierz całą recenzję