PL EN DE

Rozmowa z dr H.G. Pötteringiem oraz prezentacja książki pt. „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga”

2015-12-02

W dniu 2 grudnia br. w siedzbie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się prezentacja książki dr Hansa-Gerta Pötteringa pt. „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga”, wyd. Akcent, 2015. Wydarzenie realizowane było we współpracy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Konrada Adenauera i wydawnictwa Akcent. W rozmowie z dr H.G. Pötteringiem nazwałem byłego Prezydenta Parlamentu Europejskiego "pierwszym Europejczykiem o prawdziwie europejskiej tożsamości, przyjacielem Polski, który jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE wspierał ją w drodze do zjednoczonej Europy".

Hans-Gert Pöttering podkreślił w swoim wystąpieniu konieczność posiadania przez przedstawicieli klasy politycznej wspólnych interesów, ale przede wszystkim wartości, wraz z centralną wartością: godnością człowieka. Przypomniał, że Niemcy stoją przy boku Polski kiedy Polacy są zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie.

Polityk zaznaczył, że w 1979 roku Niemcy byłyby skłonne zapłacić dowolną i bardzo wysoką cenę za wolność Polski, Litwy, Estonii i innych krajów. Wprawdzie idea wolności kiełkowała także w NRD, ale gdyby nie te kraje – nie miałaby szans. Polityk podkreślił ważną rolę „Solidarności” i zasługi Polaków dla wolności i idei europejskiej. 

W rozmowie ze mną Hans-Gert Pöttering odniósł się do katolickiej drogi pojednania polsko-niemieckiego, tj. Listu biskupów polskich do niemieckich z 1965, nazywanego później orędziem, dla porozumienia polsko-niemieckiego. Jego zdaniem list ten miał ogromne znaczenie dla pojednania, otworzył m.in. drogę do Stolicy Piotrowej Janowi Pawłowi II. Hans-Gert Pöttering przypomniał spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim 18 kwietnia 2007 roku, podczas którego miał powiedzieć: „Panie Premierze, ja też jestem katolikiem”. Hans-Gert Pöttering podkreślił, jak wielkie znaczenie i głębię moralną miał zwrot „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” kierowany przez biskupów polskich do niemieckich. 

Zapytałem Przewodniczącego Hansa-Gerta Pötteringa o to, jaka jest rola „hegemona” – Niemiec – podczas tak skomplikowanej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej. Zaznaczyłem, że Polacy nie definiują tego stwierdzenia militarnie ani geopolitycznie jak Bismarck czy Wilhelm II lecz geoekonomicznie (Nord Stream I i Nord Stream II). Podkreśliłem również, że w UE oraz NATO istnieje jedna definicja bezpieczeństwa, a nie różne jego poziomy.

Hans-Gert Pöttering stwierdził, że dialog jest podstawą do porozumienia między narodami – bez dialogu nie można zrozumieć, jakie są zamierzenia drugiej strony. Wypracowane rozwiązania są wtedy zawsze kompromisami – każda ze stron coś bierze, z czegoś rezygnuje, rozwiązanie jest jednak wspólne. Zdaniem Pötteringa, jeśli poprzez małe kroki politycy nie przyczyniają się do poprawy stosunków między dwoma krajami, takie porozumienie nie będzie funkcjonowało samo z siebie. Polityk podkreślił, że rządy przychodzą i odchodzą, natomiast porozumiewać należy się ze wszystkimi, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej. „Obdarowujcie zaufaniem, a wtedy również otrzymacie zaufanie” – podsumował wypowiedź Hans-Gert Pöttering.

 

 

Źródło: strona internetowa FWPN