PL EN DE

TRAKTAT POLSKO - NIEMIECKI. Bilans i perspektywy/ 30 maja 2016r. ZAPRASZAM

2016-05-19

Relacja PAP z wydarzenia: http://dzieje.pl/aktualnosci/eksperci-dysproporcje-i-kwestia-mniejszosci-wsrod-wyzwan-w-relacjach-polsko-niemieckich

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polski-rzad-upomina-sie-o-prawa-mniejszosci-dla-polakow-w-ni,nId,2258270

w ramach konferencji moja wypowiedź dla Deutschlandfunk nt. utrzymania sankcji wobec Rosji:

http://www.deutschlandfunk.de/polen-obstbauern-leiden-unter-russland-sanktionen.795.de.html?dram:article_id=355818

Założenia konferencji

25 rocznica zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy skłaniają w naturalny sposób do podsumowania jego realizacji na różnych polach i sformułowania refleksji odnoszących się do perspektyw stosunków polsko-niemieckich.

Wnikliwy bilans powinien służyć rozważeniu, na czym polegała istota jego sukcesu, a jednocześnie, dlaczego realizacji Traktatu towarzyszyły rozczarowania i czego one dotyczyły. Ponadto powinno się rozważyć, czy idąc śladem protagonistów porozumienia polsko-niemieckiego sprzed 25 lat nie powinno się dzisiaj posłużyć doświadczeniami z realizacji Traktatu do wyznaczenia nowej dynamiki we wzajemnych stosunkach? Jak kontynuować polityczną współpracę, aby odpowiadała ona zmienionym oczekiwaniom Polski, ale także i Niemiec? Jest to tym bardziej palący problem, że narastają kolejne wyzwania dla Unii Europejskiej, wymagające solidarnej odpowiedzi państw członkowskich.

Program konferencji w dniu 30 maja 2016 roku w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, VI piętro).

9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 Otwarcie konferencji

  • dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego
  • Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera

PANEL I

10.15 Traktat polsko - niemiecki 1991 – 2016: Sukcesy i rozczarowania

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor Fundacji Współpracy

Polsko-Niemieckiej 

  • prof. dr hab. Stefan Garsztecki, Technische Universität Chemnitz
  • prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni, Poznań
  • Piotr Semka, „Do Rzeczy”
  • Rafał Woś, „Polityka”

11.30 Przerwa

PANEL II

11.45 Przyszłość stosunków polsko-niemieckich

Moderator: dr hab. Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN

  • Manfred Huterer, minister pełnomocny, Ambasada RFN w Polsce
  • Marek Krząkała, poseł na Sejm RP (PO)
  • Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł na Sejm RP (PiS)

13.15 Lunch

Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z moją publikacją z roku 1993, w której poruszyłem kwestię powstania Traktatu Warszawskiego z 1970 roku, aż do rozwoju wspólnoty interesów między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczypospolitą Polską, czego rezultatem było podpisanie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy 17 czerwca 1991 roku. 

Deklarationen und Realitäten

Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der (Volks-) Republik Polen von der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages bis zum Abkommen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit (1970-91)
http://www.krzysztofmiszczak.pl/publikacje/publikacje-wybrane-dziela/deklarationen-und-realitten,p934595267