PL EN DE

W Pałacu Monako o stosunkach polsko-niemieckich

2016-09-23

Z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Ambasady RP i RFN we Francji zorganizowały w dniu 21 września br. konferencję poświęconą historycznym uwarunkowaniom procesu pojednania polsko-niemieckiego i aktualnemu stanowi stosunków dwustronnych.

W dyskusji uczestniczyli: abp Alfons Nossol – emerytowany biskup opolski, celebrans mszy pojednania w Krzyżowej w listopadzie 1989 r., w której udział wzięli premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl, prof. Gunter Pleuger – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN, były rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, oraz prof. Krzysztof Miszczak – dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i przewodniczący Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Dyskusję poprowadził prof. Henri Ménudier – emerytowany profesor Sorbony (Université Paris III), wybitny znawca relacji francusko-niemieckich i współpracy trójstronnej z Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Seminarium zostało zainaugurowane przez Ambasadora RFN we Francji Nikolasa Meyera-Landruta i Chargé d’affaires a.i. Ambasady RP we Francji Dariusza Wiśniewskiego.

Abp Nossol podkreślił rolę Kościoła w procesie pojednania polsko-niemieckiego. Prof. Pleuger uznał, że pomimo różnicy stanowisk współpraca polsko-niemiecka, także w ramach Trójkąta Weimarskiego, świadczy o jakości współpracy Warszawy z Berlinem. Prof. Miszczak wskazał na przezwyciężanie przeszłości przez dialog polityczny i społeczny. Uczestnicy dyskusji zgodzili się co do potrzeby zacieśnienia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, którego potencjał w ostatnich latach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Prof. Krzysztof Miszczak nawiązał do polsko-niemieckiego traktatu granicznego (z 14 listopada 1990 r.) i dokonał bilansu stosunków polsko-niemieckich z perspektywy ostatnich 25 lat od podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w kontekście jego genezy i implementacji jego postanowień, zwracając uwagę na deficyty w tym obszarze. Ponadto prof. Miszczak poddał analizie sytuację polityki bezpieczeństwa UE po Brexicie wskazując na elementy prowadzące do wzmocnienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Paneliści dyskutowali również na temat spojrzenia obu krajów na przyszłość Europy – w jaki sposób zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską? 

W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele organizacji polonijnych we Francji.

źródło: http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/w_hotel_de_monaco_o_pojednaniu_i_stosunkach_polsko_niemieckich