PL EN DE

O mnie

Urodziłem się i wychowałem w Milanówku. Po ukończeniu Technikum Elektronicznego w Żyrardowie podjąłem pracę w Telewizji Polskiej na stanowisku operatora. Naukę kontynuowałem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Przygotowałem pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego pracę magisterską pt. „Anschluss Austrii i jego wpływ na politykę wewnętrzną Republiki Czechosłowacji w 1938 roku”. Pracy nie zdążyłem jednak obronić, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego udało mi się wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec. Z przyczyn politycznych nie mogłem wrócić do Polski. W RFN (tzw. pobyt tolerowany) doskonaliłem znajomość języka niemieckiego na kursach Instytutu Goethego w Ebersbergu i Monachium. W 1983 roku rozpocząłem studia na Uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium na Wydziale Filozoficznym, gdzie w 1988 roku uzyskałem tytuł magistra nauk politycznych. W 1993 roku otrzymałem tytuł doktora nauk filozoficznych w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Monachijskim.

A potem byłem m.in. pracownikiem naukowym w Geschwister Scholl Institut (Instytut im. Rodzeństwa Schollów na Uniwersytecie Monachijskim), pracownikiem naukowym (adiunktem) w Katedrze Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego (UKSW) oraz w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, następnie Radcą-Ministrem Pełnomocnym, Zastępcą Ambasadora RP w RFN, Kierownikiem Przedstawicielstwa Ambasady RP w Kolonii (RFN), Dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego MSZ RP, Dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (okres rządów Prezesa RM K. Marcinkiewicza i Prezesa RM J. Kaczyńskiego), Dyrektorem Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego (Wł. Bartoszewski) w Kancelarii Premiera.
W 2013 roku uzyskałem habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2013 - 2016 pełniłem funkcję dyrektora, członka Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2013 do 2020 na stanowisku radcy generalnego (służba cywilna) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2021 radca generalny - Sejm RP.

(więcej o mojej aktywności zawodowej w zakładce ŻYCIORYS)

Obecnie jako profesor nadzw. SGH dr hab. kieruję Zakładem Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej.

Opublikowałem szereg artykułów i kilka monografii (szczegóły oraz spis moich ponad 100 opublikowanych prac znajdziesz w zakładce PUBLIKACJE).

Znam nieźle angielski i biegle niemiecki. Do tego podstawy mandaryńskiego.

Lubię rowery, góry, las. Greckie i chińskie jedzenie. Posiadam jeden z większych zbiorów dzieł klasycznej filozofii niemieckiej.. nasz dom jest pełen literackich dzieł. Uwielbiam książki! 

Mam żonę Monikę i fajną rodzinę!