PL EN DE

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół pięciu kierunków.

Pierwszy z nich to szeroko rozumiana polityka bezpieczeństwa międzynarodowego.                      
W jego ramach opublikowałem liczne prace naukowe, m.in. monografia Europejska Polityka Bezpieczeństwa (Łódź 2004), artykuł naukowy Nowa Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Niemiec (Sprawy Międzynarodowe 2014 nr 2), Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa -partnerzy globalnego bezpieczeństwa? (Bezpieczeństwo Narodowe, 2014 nr 4), Misje zagraniczne Bundeswehry (Sprawy Międzynarodowe 2009, nr 4), a także m.in. ekspertyzy Offnung Der NATO nach Osten (posiedzenie Grupy Roboczej Politka Obronna CDU/CSU w Dreźnie, Bonn) oraz KBWE/OBWE jako organzacja bezpieczeństwa kolektywnego w Europie. Jako ekspert polskiej strony rządowej jestem od ponad 23 lat uczestnikiem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Biorę także udział w międzynarodowej Berlińskiej Konferencji Polityki Bezpieczeństwa, organizowanej przez Ministerstwo Obrony RFN. Rozwijając wyżej wymienione zainteresowanie badawcze, występowałem przed frakcjami parlamentarnymi w Hesji, Nadrenii - Palatynacie, Bawarii oraz w Saarze reprezentując stanowisko RP w sprawie ówczesnych konfliktów na świecie.

Drugi kierunek obejmuje problematykę polityki zagranicznej, a w tym politykę bezpieczeństwa i obrony oraz dorobek instytucjonalny Unii Europejskiej.

Opublikowałem m.in. Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002), artykuły w opracowaniach zbiorowych: Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa a rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (J. Barcz, (red.) Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia Prawno-Polityczne, Instytucjonalne i Proces Decyzyjny w UE, Warszawa 2004), oraz Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (J. Barcz,Traktat z Lizbony. Główne Reformy Ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008).

Trzeci kierunek moich zainteresowań badawczych dotyczy polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Republiki Federalnej Niemiec oraz wszystkich aspektów stosunków polsko-niemieckich. 

W ramach tego kierunku moich zainteresowań obublikowałem wiele prac, m.in. artykuł w opracowaniu zbiorowym Nowy Wymiar Odpowiedzialności Niemiec za bezpieczeństwo w Europie w XXI wieku. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa koalicji rządzącej SPD-Sojusz'90/Zieloni, a niemieckie interesy narodowe (1992-1998)(Tomaszewski R., (red.) Współpraca Wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2002), artykuł naukowy Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa (Sprawy Międzynarodowe, 2005 nr 1), artykuł naukowy Germany, Poland and European Security Policy (The Polish Quarterly of International Affairs 2005 nr 1). Tą problematykę dodatkowo poddałem głębokiej analizie podczas konferencji organizowanych m.in. w Fundacji im. Konrada Adenauera (Okologische Politik und Internationale Beziehungen , Bonn/ St. Augustin, Warszawa). Fundacji im. Heinricha Bölla (Krisen in Sowjetblock nach 1950, Kolonia, Warszawa), Fundacji im. Friedricha Eberta (Warszawa), Fundacji im. Róży Luksemburg (Berlin, Warszawa), Katolickiej Akademii Politycznej (Internationale Kommunikation als Instrument good governance, Hamburg i Monachium) oraz Ewangelickiej Akademii Politycznej (Hamburg i Monachium).

Kolejny kierunek moich zainteresowań badawczych dotyczy szeroko rozumianej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz obrony Chińskiej Republiki Ludowej, polityki bezpieczeństwa Azji, Azji Południowo-Wschodniej (Obszar Morza Południowo-Chińskiego).

Obublikowałem m.in. książkę nt. stosunków Chin Ludowych z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Chin Ludowych z Polską (Monachium, Uniwersytet LMU), szereg recenzji np: China goes global. The partial power - D. Shambaugha (Bezpieczeństwo Narodowe 2014, nr 31), artykuł Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa - partnerzy globalnego bezpieczeństwa? (Bezpieczeństwo Narodowe 2014, nr 32).

Piąty kierunek moich zainteresowań badawczych dotyczy szeroko pojętej problematyki Trójkąta Weimarskiego.

W ramach tego kierunku moich zainteresowań opublikowałem wiele prac, m.in. artykuły: Das „Weimarer Dreieck” neu beleben (Europaische Sicherheitspolitik, 2004, nr 6), Weimarer Dreieck a. D.? (Przegląd Środkowoeuropejskinr 37/2004), Przyszłość Trójkąta Weimarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Przegląd Środkowoeuropejski, 2004 nr 37), Trójkąt Weimarski (Nowe Sprawy Polityczne, nr 30, zima 2004-2005, Perspektywy Współpracy Polski, Niemiec i Francji w Trójkącie Weimarskim, a polityka zagraniczna Unii Europejskiej (Przegląd Środkowoeuropejski, 2005, nr 39 styczeń/luty), Trójkąt Weimarski – co dalej? (Francuski Łącznik, listopad/grudzień 2004) oraz artykuł w opracowaniu zbiorowym pt. Polityka Koherencji w Polityce Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony UE wg postanowień Traktatu z Lizbony, a rola i przyszłość Trójkąta Weimarskiego (Standke K.H. Trójkąt Weimarski w Europie, Das Weimarer Dreieck in Europa, Le Triangle de Weimar en Europe, Toruń 2009, trzy wersje językowe).