PL EN DE

Publikacje – wybrane dzieła

"Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej" K. Miszczak

Publikacja w ramach kwartalnika „Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017 "Bez dalszego rozwoju integracyjnego „ramienia” cywilno-militarnego państw członkowskich, jakim jest WPBiO UE,

NATO: The enduring alliance 2016

NATO: The enduring alliance 2016 "On July 8th and 9th 2016, the Summit of the North Atlantic Treaty Organisation will take place in Warsaw. This meeting of Alliance heads of

Die deutsch-polnischen Beziehungen in Zeiten der Krise in Osteuropa

Die deutsch-polnischen Beziehungen in Zeiten der Krise in Osteuropa Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik

Krzysztof Miszczak

Zusammenfassung Der Artikel soll eine Darstellung der Beziehungen zwischen Deutschland und Polen

Najnowsza książka

Najnowsza książka Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-SOJUSZ 90/ZIELONI w okresie 1998-2005.

Krzysztof Miszczak

XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2015

XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2015 Artykuł Prof. Krzysztofa Miszczaka The Polish Security and Defence Policy dla najnowszego wydania European Security & Defence, 5/2015, September

Welt Trends

Welt Trends Polen und die Sicherheist- und Verteidi-
gungspolitik der Europäischen Union

Krzysztof Miszczak

Nach Erlangung der vollen Souveränität in den Jahren

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa
- partnerzy globalnego bezpieczeństwa?

Krzysztof Miszczak

Włączenie się Chińskiej Republiki Ludowej

Europejska polityka bezpieczeństwa

Europejska polityka bezpieczeństwa Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Unii Europejskiej z rozwój Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony

Wraz z powstaniem Unii

Das Neue Polen in Europa

Das Neue Polen in Europa Die Außen- und Sicherheitspolitik Polens

Krzysztof Miszczak

Niemcy XXI wiek - Geopolityka Gospodarka Kultura

Niemcy XXI wiek - Geopolityka Gospodarka Kultura Nowy wymiar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec (1990-2004)

Krzysztof Miszczak

Sprawy Międzynarodowe

Sprawy Międzynarodowe Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec
Krzysztof Miszczak

Fundamentalne zmiany międzynarodowych realiów oddziaływania polityki bezpieczeństwa po zakończeniu

Trójkąt Weimarski w Europie

Trójkąt Weimarski w Europie Polityka koherencji w Polityce Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony UE wg postanowień Traktatu z Lizbony, a rola i przyszłość Trójkąta Weimarskiego
Krzysztof Miszczak

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe China goes global. The partial power.

David Shambaugh
Oxford Ubiversity Press, luty 2013

Osiągnięcia Chińskiej Republiki Ludowej w gruntownej

Współpraca Wojskowa Polski i Niemiec

Współpraca Wojskowa Polski i Niemiec Neue dimensionen der Deutschen verantwortung fur die sicherheit Europas im 21. Jahrhundert

Krzysztof Miszczak

Dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej

Dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
i Obrony Unii Europejskiej

Krzysztof Miszczak

Suwerenny wybór polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony

Sprawy Międzynarodowe

Sprawy Międzynarodowe Okres wyjątkowy w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa RFN - recenzja książki K. Miszczaka autorstwa prof. Krzysztofa Malinowskiego

Adaptacja polityki zagranicznej,

Przegląd zachodni

Przegląd zachodni Niemieckie Debaty

Badania naukowe nad polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony Niemiec uznać należy za daleko zaawansowane, gdyż od początków państwowości

Polityka publiczna w Polsce Priorytety i Wyzwania

Polityka publiczna w Polsce Priorytety i Wyzwania Niemiecka polityka zagraniczna w policentrycznym porządku międzynarodowym
Krzysztof Miszczak

Układ sił polityczno-gospodarczych współczesnego systemu

Jednolitość i spójność prawa

Jednolitość i spójność prawa Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
Krzysztof Miszczak

Wraz z upadkiem systemu konfrontacji