PL EN DE

Dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej

Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
i Obrony Unii Europejskiej

Krzysztof Miszczak

Suwerenny wybór polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony państwa stał się politycznie realnym celem dla Polski dopiero po zakończeniu konfrontacji Wschód-Zachód. Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa polskiego w epoce pozimnowojennej było nakazem chwili. Stan bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w tym czasie podlegał prawom, które można określić bezpieczeństwem w próżni...

pdf Pobierz całą publikację