PL EN DE

Europejska polityka bezpieczeństwa

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Unii Europejskiej z rozwój Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony

Wraz z powstaniem Unii Europejskiej została powołana do życia również Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (Common Foreign and Security Policy, CFSP), która - w zamierzeniu jej pomysłodawców - miała na celu urzeczywistnienie politycznej jedności Europy. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa jest drugim filarem Unii Europejskiej (UE)...

pdf Pobierz całą publikację