PL EN DE

Jednolitość i spójność prawa

Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Krzysztof Miszczak

Wraz z upadkiem systemu konfrontacji Wschód-Zachód zglobalizowany świat musiał się zmierzyć z sytuacją zfragmentaryzowanego systemu bezpieczeństwa globalnego, który nie gwarantuje stabilnego porządku pokojowego również na kontynencie europejskim i na jego szeroko rozumianych peryferiach. Pomimo uznania, jakim cieczy się Unia Europejska jako "globalny aktor" porządku międzynarodowego oraz jej aktywność i zaangażowanie we wszystkich regionach świata...

pdf Pobierz całą publikację