PL EN DE

Polityka publiczna w Polsce Priorytety i Wyzwania

Niemiecka polityka zagraniczna w policentrycznym porządku międzynarodowym

Krzysztof Miszczak

Układ sił polityczno-gospodarczych współczesnego systemu międzynarodowego zglobalizowanego świata poddawany jest od zakończenia konfliktu Wschód-Zachód gruntownym procesom zmian jego instytucjonalno-politycznych i normatywnych struktur...

pdf Pobierz całą publikację