PL EN DE

Przegląd zachodni

2014-01-05

Niemieckie Debaty

Badania naukowe nad polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony Niemiec uznać należy za daleko zaawansowane, gdyż od początków państwowości zachodnioniemieckiej i integracji europejskiej znajdowały się one w obrocie zainteresowań naukowców specjalizujących się w tych dziedzinach wiedzy...

pdf Pobierz całą publikację