PL EN DE

Sprawy Międzynarodowe

2014-02-03

Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec

Krzysztof Miszczak

Fundamentalne zmiany międzynarodowych realiów oddziaływania polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny miały bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki bezpieczeństwa i obrony zjednoczonych Niemiec. Nowe geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa otworzyły przed suwerennymi Niemcami niepowtarzalną szansę wykreowania własnej polityki bezpieczeństwa i obrony w tworzącym się systemie światowego ładu międzynarodowego...

pdf Pobierz całą publikację