PL EN DE

Wykaz publikacji

Spis ponad 100 opublikowanych prac do roku 2020

2020

 1.  Armia Europejska. Strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej, Warszawa:​ Oficyna Wydawnicza SGH 2020, s.434. ISBN 978-83-8030-294-5.
 2. Wielka Brytania, brexit i przyszłość Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, w: Współczesna Gospodarka Międzynarodowych Powiązań, Warszawa:​ Oficyna Wydawnicza SGH 2020, s. 112-133. ISBN 978-83-8030-405-5.
 3. Stulecie narodowej hańby. Stulecie odrodzenia, w: Chiny. Zrozumieć imperium. Pulsujący matecznik cywilizacji, Wydawnictwo Defence24, Warszawa 2020, s. 275-284. ISBN 978-83-65960-25-2.

2017

 1. Niemcy w polityce globalnej - Biała Księga, w: „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2017, nr 25, Warszawa: Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Studiów nad Niemcami, 2017, s.11-18.
 2. Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe”, numer 1 (XIV), red. E. Cziomer, Kraków: Wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017, s. 53-68.
 3. Raisons d'État. EU Security and Defence Policy Framework in the context of Polish and German Interests. An analysis, w: Stosunki Międzynarodowe - International Relations, nr 4, red. D. Popławski, Warszawa: Wyd. Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 51-65.
 4. Kwestia prawno-polityczna reparacji i odszkodowań w stosunkach polsko-niemieckich, w: Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945 Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, Warszawa: Wyd. Art Studio Anabaza, 2017, s. 3-9.
 5. Niemiecki patent na Europę, w: „Rzeczpospolita” 2017, nr 64, s. 10-11.
 6. Niemiecka polityka transformacji siły na kontynencie europejskim, a polityka bezpieczeństwa Polski (1989/90-2015), w: Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga Jubileuszowa ISP PAN, Warszawa: Wyd. Bellona, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2017, s. 570-594.
 7. Russland verstehen – geht das? Sicherheitspolitische Kurssetzung in schwierigen Zeiten, w: Berliner GSP-Sicherheitsdialog. Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., 2017, s. 31-43.
 8. Misja porządnego człowieka, w: Fenomen „Żegoty”. 75 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom, Warszawa: Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Gość Niedzielny, 2017, s. 14.

2016

 1. Return of forces to Germany. Analiza Białej Księgi Bezpieczeństwa Niemiec, w: ParaBellum. Niezależny Magazyn Strategiczny, 2016, s. 139-139.
 2. Polska i Niemcy a realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej,. Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1 (XIII), red. E. Cziomer, Kraków: Wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 83-106.
 3. Poland, Germany and European Security and Defence Policy, w: The Warsaw Voice (specjalny) 2016, s. 3-5.
 4. Racje Stanów - Architektura Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w kontekście interesów polskich i niemieckich, w: ParaBellum. Niezależny Magazyn Strategiczny, 2016, s.130-139.
 5. Wstęp, w: NATO: The Enduring Alliance 2016, red. J. Lindley-French, Warsaw: Foundation for Polish-German Cooperation, 2016 , s. 2-3.
 6. Niemcy znów boją się obcych, w: Gość Niedzielny, red. A. Grajewski, nr 6, 2016, s. 56-57.

2015 

 1. Die deutsch-polnischen Beziehungen in Zeiten der Krise in Osteuropa, „Zeitschrift für Außen - und Sicherheitspolitik” 2015, nr 8, s. 8-21.
 2. The Polish Security and Defence Policy, “European Security & Defence"2015, nr 8, s.10-15.
 3. Niemiecka polityka zagraniczna w policentrycznym porządku międzynarodowym w: Polityka Publiczna w Polsce. Priorytety i Wyzwania, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2015, s. 65-82.
 4. Polen und Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik w: „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik. Polen in Europa”, 2015, s. 50-58.
 5. Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, w: Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, red. J. M. Fiszer, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015, s. 51-71.

2014

 1. Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w: Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, red. A. Nowak-Far, Warszawa:  Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2014, s. 75-81.
 2. Nowa Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Niemiec, w: „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 53-72.
 3. Unia Europejska jako aktor nowego multilarnego porządku swiatowego bezpieczeństwa?, w:  System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014, nr 4, s. 175-189.
 4. Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, w: „Studia Polityczne” 2014, nr 3, s. 200-223.
 5. Willy Brandt - Wspomnienia, w: „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 141-146.
 6. Forum Europäische Sicherheit 2014. Strategie und Sicherheit für Europa. Weiterentwicklung statt Stillstand, w: Europäische Sicherheit & Technik, nr 11, 2014, s. 97-98.
 7. Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa. Partnerzy globalnego bezpieczeństwa?, w: „Bezpieczeństwo Narodowe”, Warszawa: Wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2014, nr 32, s. 107-124.
 8. China goes global. The partial power, w: „Bezpieczeństwo Narodowe”, Warszawa: Wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2014, nr 31, s. 131-134.
 9. Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, w: „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2014, nr 3, s. 200-223.

 

Wykaz pozostałych opublikowanych prac w języku polskim:

Monografie:

 1. K. Miszczak, Europejska Polityka Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2004, s. 60.
 2. K. Miszczak, Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 37.
 3. K. Miszczak, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005, Warszawa 2012, s. 476. (Habil.)

Artykuły w opracowaniach zbiorowych:

 1. K. Miszczak, Nowy wymiar odpowiedzialności Niemiec za bezpieczeństwo w Europie w XXI wieku. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa koalicji rządzącej SPD  Sojusz’90/Zieloni, a niemieckie interesy narodowe (19982002), (w:) R. Tomaszewski (red.) Współpraca wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2002, s. 253–265.
 2. K. Miszczak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Tożsamości Obronnej UE w projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy (w:) Barcz J., (red.) Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia Prawno-Polityczne, Instytucjonalne i Proces Decyzyjny w UE, Warszawa 2004, s. 1-16.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. K. Miszczak, Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa koalicji rządzącej SPD – Sojusz’90/Zieloni a niemieckie interesy narodowe (1998–2002), „Zeszyty Niemcoznawcze”, 2002, nr 2, s. 107–124.
 2. K. Miszczak, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Transatlantyckie deficyty. „Analizy Ministerstwa Spraw Zagranicznych”. Warszawa 2002., s. 1-3.
 3. K. Miszczak, Miejsce Niemiec w Europie XXI w., „Polska w Europie”, nr 4 (42) 2002, s. 147-154 i „Archiwum Zeszytów Polska w Europie”, nr 42, grudzień 2002.
 4. K. Miszczak, Nowa polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, „Przegląd Środkowoeuropejski/ Central European Review” 2003 nr 2, sierpień 2003, s. 8-13.
 5. K. Miszczak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa a rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Polska w Europie“, nr 2 (44) 2003, s. 11-32.
 6. K. Miszczak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa a rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „EUROjurnal pro management”, nr 3/4 Special 2003, s. 11-15.
 7. K. Miszczak, Przyszłość Trójkąta Weimarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Przegląd Środkowoeuropejski/Central European Review”, nr 37/2004, s. 5–8.
 8. K. Miszczak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Tożsamości Obronnej UE w Projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Przegląd Środkowoeuropejski/ Central European Review” 2004, nr 2, lipiec–sierpień, s. 7–13.
 9. K. Miszczak, Polityka Obronna Europy w świetle konstytucji UE, „Nowe Sprawy Polityczne” 2004, nr 29, Jesień, s. 19–31.
 10. K. Miszczak, Trójkąt Weimarski, (rozmowa z..)„Nowe Sprawy Polityczne”, nr 30 zima 2004-2005, s. 32-40.
 11. K. Miszczak, Perspektywy współpracy Polski, Niemiec i Francji w Trójkącie Weimarskim, a polityka zagraniczna Unii Europejskiej, „Przegląd Środkowoeuropejski” 2005, nr 39, styczeń/luty, s. 16-22.
 12. K. Miszczak, Stosunki polsko-niemieckie w świetle dyskusji nt. europejskiej polityki bezpieczeństwa. Kreowanie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Artykuł przygotowywany dla „Spraw Międzynarodowych” styczeń 2005, s. 1-36.
 13. K. Miszczak, Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 1, s. 79–109.
 14. K. Miszczak, Korupcja. Od redakcji, „Fundusze Europejskie”, 2005, s. 3
 15. K. Miszczak, Nowe otwarcie, „Fundusze Europejskie”, nr 1 (8) styczeń-luty 2005, s. 4-5
 16. K. Miszczak, Battle Groups (Grupy Bojowe – Europejskie Siły Szybkiego Reagowania), „Przegląd Środkowoeuropejski/Central European Review” 2005, nr 40, lipiec, s. 29-31.
 17. K. Miszczak, Niemcy wobec NATO, „Sprawy Polityczne”, 2005, nr 31, lipiec, s. 79–97.
 18. K. Miszczak, Polska w rok po przystąpieniu do Unii Europejskiej., Wywiad z Jean-Claude Junckerem Przewodniczącym Rady Europejskiej, „ Fundusze Europejskie” , nr 3, maj 2005, s. 1-6.
 19. K. Miszczak, Europa - mocarstwo w poczekalni, „Fundusze Europejskie”, nr 4 (11) lipiec-wrzesień 2005, s. 3.
 20. K. Miszczak, Turcja ante portas? „Fundusze Europejskie”, nr 5 (12) październik-listopad 2005, s. 3.
 21. K. Miszczak, Wejście w życie Traktatu Konstytucyjnego a przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Tożsamości Obronnej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1/2006, s. 96–104.
 22. K. Miszczak, Misje zagraniczne Bundeswehry, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 4, s. 43–64.

Artykuły w tygodnikach i gazetach:

 1. K. Miszczak, Niemiecka droga, „Polska Zbrojna”, nr 14, kwiecień 2003, s. 27.
 2. K. Miszczak, Trójkąt Weimarski - co dalej?, „Francuski Łącznik”, 2004, listopad/grudzień, s. 6-10.
 3. K. Miszczak, Davos polityki bezpieczeństwa. Polityczna rewolta w państwach północnej Afryki zdominowała monachijska konferencję, „Polska Zbrojna, nr 10 (736) 6 marca 2011, s. 50-53.
 4. K. Miszczak, Wiarygodny partner. Relacje polsko-niemieckie, „Polska Zbrojna”, nr 8 z 19 lutego 2012, s. 48-49.

Wystąpienia (wybór):

 1. K. Miszczak, Tezy do wystąpienia na konferencji pt. „Polska – Niemcy 2004- Partnerzy w jednoczącej się Europie”.Poznań, 4 października 2004., s. 1-8.
 2. K. Miszczak, Przyszłość Trójkąta Weimarskiego. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 28 stycznia 2004, „Gazeta SGH”, nr 186, 2 luty 2004. S. 25.
 3. K. Miszczak, Trójkąt Weimarski wobec wyzwań przyszłości: Europejska Polityka Sąsiedztwa oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Międzynarodowa Konferencja, Trójkąt Weimarski wobec wyzwań przyszłości, Belweder 13.09.2011.
 4. K. Miszczak, „Wojsko Polskie” Długa droga do Sojuszu. (Bundeswewhr-Polnische Armee: Der lange Weg zur Partnerschaft. Unia Europejska jako globalny aktor polityki bezpieczeństwa? ?Europäische Union als internationaler Akteur der globalen Sicherheitpolitik. Berlin 2.02,2012, s. 1-5.

Wykaz prac opublikowanych w języku angielskim

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. K. Miszczak, Germany’s Place in 21st Century Europe, “The Polish Foreign Affaires” Digest, t. 3, nr 2 (&) 2003, p.206-214.
 2. K. Miszczak, Germany’s Place in Twenty-first Century Europe, „EUROjournal pro management”, 2004, nr 1, s. 14–16.
 3. K. Miszczak, The Role of Poland in Euro-Atlantic Relationships, “Foreign Policy” (USA), nr 1, January-February 2004, s. 18-36.
 4. K. Miszczak, The Role of Poland in Euro-Atlantic Relationships, “Przegląd Środkowoeuropejski/Central European Review” (poprawiony), nr, 3-4 (35-36)/2003, s. 20-21.
 5. K. Miszczak, Germany, Poland and European Security Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs” 2005, nr 1, s. 81–108.
 6. K. Miszczak, Poland and the Development of the Europan Security and Defence Policy, “The Polisch Quarterly of International Affairs”, Summer 2007, p. 10-31.

Wykaz opublikowanych prac w języku niemieckim

Monografie:

 1. K. Miszczak, „Deklarationen und Realitäten.” Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der (Volks-) Republik Polen von der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages bis zum Abkommen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit (1970-91), Monachium 1993, ss. 560.
 2. K. Miszczak, Polens Platz in Europa, Hessischer Landtag. Verlag des Landtages, Wiesbaden, August 2000, s. 7-31.
 3. K. Miszczak, 30 Jahre Warschauer Vertrages. Gesellschaftspolitische Bildungsgemeinschaft, 13 Dezember 2000, s. 27.
 4. K. Miszczak, Europa braucht űberzeugte Europäer, GPB Schriftenreihe Europa, März 2001, Eschweiler, s. 42.

Prace w opracowaniach zbiorowych:

 1. K. Miszczak, Neue Dimensionen der deutschen Verantwortung fűr die Sicherheit Europas im 21. Jahrhundert. Die Aussen-, und Sicherheitspolitik der rot-grűnen Regierungskoalition und die nationalen deutschen Interessen (1998-2002). (w:) R. Tomaszewski (red.) Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der Europäischen Sicherheit (Tradition, Gegenwart und Zukunftsperspektiven), Warszawa 2002, s. 267-280.
 2. K. Miszczak, Die Außen- und Sicherheitspolitik Polens, (w:) Merli F., Wagner G., (Hg.), Das neue Polen in Europa. Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Wien, Bozen 2006, s. 63–74.

Artykuły w renomowanych czasopismach naukowych:

 1. K. Miszczak, Die Entwicklung des Parteisystems in Polen„KAS-Auslandsinformationen der Konrad Adenauer Stiftung“, Bonn/St. Augustin, nr 4, 1994, s. 68-107.
 2. K. Miszczak, Über Grenzen hinaus, Vorwort, (w:), H. Hennig (Hg.) Deutsch-polnische Beziehungen, Padeborn, 1998, s. 1-2.
 3. K. Miszczak, Deutsch-polnischen Beziehungen nach der Vereinigung Deutschlands und im Zuge der politischen Veränderungen in Polen, „EUROjournal pro management“, nr 11-12/1999, s. 62-63.
 4. K. Miszczak, Das Beispiel Polen. Bilanz und Perspektiven der Őffnung nach Westen. „Internationales Clausewitz – Zentrum“, „Clausewitz – Protokolle, nr 3, 2000, s. 38-49.
 5. K. Miszczak, Polens Mitgliedschaft in der NATO und die Europäische Sicherheit und Verteidigundsidentität – ESVI, „EUROjournal pro management“ 2000, nr 3–4, s. 3-5.
 6. K. Miszczak , Aussenwirtschaft. Polen und Europa, „ Oberfräkische Wirtschaft“, IHK, Dezember 2001, s. 43-45.
 7. K. Miszczak, Polens Sicherheitspolitik, „Jahresbericht. Gesellschaft Politische Bildungsgemeinschaft, Eschweiler 2001, s. 21-25.
 8. K. Miszczak, Sicherheitspolitische Konferenz mit transatlantischen Dissonanzen, „EUROjournal pro management“, nr 1/2002, s. 7-12.
 9. K. Miszczak, Polens Beitrag und Verantwortung fűr Europa. Welches Europa brauchen wir? Eine Frage, die sich Europäer stellen műssen, „EUROjournal pro management“,nr 1/2003, s. 9-13.
 10. K. Miszczak, Polen zwischen Europa und Amerika?, „Europäische Sicherheitspolitik“ 2003, nr 4, s. 73-75.
 11. K. Miszczak, Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert. „GPB Schriftenreihe Europa“, Juni 2003, Eschweiler, s. 42-48.
 12. K. Miszczak, Sprechen Sie polnisch? „Wirtschaft und Recht in Osteuropa“, nr 8/2003, s. 225-228.
 13. K. Miszczak, Polen und die Zukunft der Europäischen Sicherheit, „Europäische Sicherheit“, nr 11/2003, s. 17-19.

Artykuły w gazetach:

 1. K. Miszczak, Polnische Bűrger. Zwangsweise rekrutiert, „Kölner Stadt-Anzeiger, 3. 05. 2000.
 2. K. Miszczak, Polen wirbt fűr mehr Zusammenarbeit, „Saarbrűcker Zeitung“, 16.11.2000.
 3. K. Miszczak, Vom gegeneinander zum fűreinander. Der deutsch-polnische Grundlagen-Vertrag wurde vor 30 Jahren geschlossen, „Kölner- Stadt-Anzeiger (Köln), 6.12.2000.
 4. K. Miszczak, Polen will Partner sein. Auch 30 Jahre nach Abschluss des Warschauer Vertrages haben Deutsche und Polen noch viel zu leisten, „Die Welt“, 4.12.2000.
 5. K. Miszczak, Die vereinnahmte Nation auf der Suche nach Anerkennung, „Nordbayerischer Kurier“ – Bayreuth, 25 Oktober 2001.
 6. K. Miszczak, Wichtiger Nachbar und Verbűndeter, „Das Profil“, nr 3/2001, s. 20.
 7. K. Miszczak, Polens Aussenpolitik als Kunst der Balance. Europäische und amerikanische Interessen im Visier,„Neue Zűricher Zeitung“, 4. September 2003, nr 204
 8. K. Miszczak, Auf der Suche nach Architekten fűr eine Europäische Politik, „Saarbrűcker Zeitung“, 14. Mai 2004.

Wystąpienia w j. niemieckim:

 1. K. Miszczak, Deutsch-polnische Beziehungen nach der Vereinigung Deutschlands und im Zuge der politischen Veraederungen in Polen, Evangelische Akademie Bad Boll, Bad Boll 1999.
 2. K. Miszczak, Konzert, Rede:  Deutschland, Polen, Frankreich, Mainz 1999.
 3. K. Miszczak, 50 Jahre NATO – quo vadis? Reservisten Uni Bonn (RUB) 9. Februar 1999.
 4. K. Miszczak, Deutschland, Polen und Europa: Geschichte, Chancen und Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen, Bundesakademie der Sicherheit, Berlin 2001.
 5. K. Miszczak, Sicherheit. Polen, Partner in Europa, 1. Eschweiler Europaforum. Polen, Partner in Europa. GesellschaftsPolitische Bildungsgemeinschaft e.V., 5.-7. September 2001.
 6. K. Miszczak, Verantwortung fűr die Sicherheit in Europa. Polens Beitrag, XI Kongress der Deutsch-polnischen Gesellschaften, Frankfurt a. M. 3-5. Mai 2003.
 7. K. Miszczak, Laudatio. Verleihung der Euro-Medeille Karl IV an Dr. Jacques Santer, Schloss Nudrossenfeld, 5. Mai 2003.
 8. K. Miszczak, An der Schwelle zur EU: Polen, Vortrag gehalten am 18. November 2000 in Maria Lach auf der Tagung „Europa im Umbruch“ des Politischen Arbeitskreises der Gemeinschaft Katholischer Männer und Frauen im Bund Neudeutschland.
 9. K. Miszczak, Die neue sicherheitspolitische Architektur fűr Europa. Partnerschaft mit Polen-Sicherheitspolitische und wirtschaftliche Aspekte. Kiel 21.Juni 2001.
 10. K. Miszczak, Partnerschaft mit Polen. Der Arbeitskreis Wehrtechnik der Industrie in Schleswig-Holstein, „Europäische Sicherheit“, nr 11/2001, s. 24-25.
 11. K. Miszczak, Minerva-Preisverleihung, 8 Dezember 2006.

Artykuły w renomowanych gazetach:

 1. K. Miszczak, Keine Entschädigung fűr Vertriebene, „Lippische Landes-Zeitung“, 17. September 1998.
 2. K. Miszczak, Sicherheitspolitik im 21. JahrhundertGesellschafts Politische Bildungsgemeinschaft, Jahresbericht 2001, Aachen/Eschweiler 2001.
 3. K. Miszczak, Die Partner im Osten wollen verstanden werden, „Badische Zeitung“, 30. Juni 2001.
 4. K. Miszczak, Dűrfen nicht draussen bleiben, Wirtschaftspartner mit Zukunft, „Bayerischer Rundschau“ 23. Oktober 2002.
 5. K. Miszczak, Leuchturm Europas: Jacques Santer, EUROjournal pro managment, nr3/4 2003, s. 36-37

Recenzje publikacji K. Miszczaka w j. niemieckim:

 1. Behutsam auf den Weg nach Europa (Recenzja publikacji K. Miszczaka: Deklarationen und Realitäten. Die deutsch-polnischen Beziehungen von 1970-1991, Műnchen 1992), „Die Welt“, 27. November 1992, s. 10.
 2. K. Miszczak Weise Aussenpolitik Polens, Recenzja artykułu, Polens Aussenpolitik als Kunst der Balance. Europäische und amerikanische Interessen im Visier, „NZZ“, 4. September 2003, nr 204, „Neue Zűricher Zeitung“, 25.09.2003, s. 52.
 3. K. Miszczak, Deklarationen und Realitäten. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der (Volks-) Republik Polen von der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages bis zum Abkommen űber guteNachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit (1970-91), Műnchen 1992, s. 560.