PL EN DE

Opracowania zbiorowe

Wykaz opublikowanych prac w języku polskim

Artykuły w opracowaniach zbiorowych:

  1. K. Miszczak, Nowy wymiar odpowiedzialności Niemiec za bezpieczeństwo w Europie w XXI wieku. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa koalicji rządzącej SPD  Sojusz’90/Zieloni, a niemieckie interesy narodowe (19982002), (w:) R. Tomaszewski (red.) Współpraca wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2002, s. 253–265.
  2. K. Miszczak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Tożsamości Obronnej UE w projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy (w:) Barcz J., (red.) Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia Prawno-Polityczne, Instytucjonalne i Proces Decyzyjny w UE, Warszawa 2004, s. 1-16.

Wykaz opublikowanych prac w języku niemieckim

Prace w opracowaniach zbiorowych:

  1. K. Miszczak, Neue Dimensionen der deutschen Verantwortung fűr die Sicherheit Europas im 21. Jahrhundert. Die Aussen-, und Sicherheitspolitik der rot-grűnen Regierungskoalition und die nationalen deutschen Interessen (1998-2002). (w:) R. Tomaszewski (red.) Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der Europäischen Sicherheit (Tradition, Gegenwart und Zukunftsperspektiven), Warszawa 2002, s. 267-280.
  2. K. Miszczak, Die Außen- und Sicherheitspolitik Polens, (w:) Merli F., Wagner G., (Hg.), Das neue Polen in Europa. Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, Wien, Bozen 2006, s. 63–74.