PL EN DE

Życiorys

Krzysztof Miszczak

Profesor nadzw. SGH dr hab. -  Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej (http://www.sgh.waw.pl/).

Od 2021 radca generalny w Sejmie RP.

Radca generalny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM, stanowisko w służbie cywilnej od 2013 do 2020 roku https://www.premier.gov.pl).

Wiceprezes Zarządu Fundacji Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna.

Członek Rady Programowej „Myśl Ekonomiczna i Polityczna Uniwersytetu Łazarskiego".

Od listopada 2013 roku do grudnia 2016 roku Dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (http://fwpn.org.pl/).

Od 2011 do 2016 roku polski Przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego (MSZ). Od 2009 do 2013 roku szef Grupy Roboczej „Zagadnienia prawno-historyczne/kultura pamięci” (MSWiA), od 2009 do 2017 roku w funkcji społecznej Przewodniczącego Rady Fundacji Polsko-Niemieckie „Pojednanie” (http://www.fpnp.pl/). Od stycznia 2015 roku do grudnia 2016 roku członek rady naukowej Instytutu Zachodniego (http://www.iz.poznan.pl/). 

Od lutego 2008 do listopada 2013 roku Dyrektor Biura Pełnomocnika ds. Dialogu Międzynarodowego w KPRM (Min. Wł. Bartoszewski).

Od 2005-2007 Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej KPRM, ponownie Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM (funkcję sprawował w okresie rządów Premiera K. Marcinkiewicza i Premiera J. Kaczyńskiego).

Od 2002 do 2006 dyrektor merytoryczny „Funduszy Europejskich”.

Radca-Minister Pełnomocny, Z-ca Ambasadora RP  w Republice Federalnej Niemiec, Kierownik Przedstawicielstwa Ambasady RP w Kolonii (RFN) (1996-2001), Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (2001-2002).

Studiował Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Filozofię i Sinologię w Warszawie, Monachium i Londynie. Pracę Magisterską (MA) i Doktorat (Ph.D.) napisał na Uniwersytecie im. Ludwiga Maksymiliana w Monachium, gdzie był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Geschwister Scholl Institut). Był także pracownikiem naukowym Katedry Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, Adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 2013 uzyskał habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku profesor nadzw. w Szkole Głównej Handlowej. Od lutego 2020 roku Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, do grudnia 2019 roku zatrudniony w Instytucie Studiów Międzynarodowych, wcześniej wykładowca w Instytucie Prawa SGH.

Krzysztof Miszczak jest autorem czterech monografii i ponad 100 prac naukowych dot. szeroko pojętej problematyki stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej (m.in. NATO, UE, USA, Niemiec, Polski, Chin Ludowych) oraz stosunków polsko-niemieckich.

Więcej - zakładka DZIAŁALNOŚĆ.