PL EN DE

Życiorys

Krzysztof Miszczak

Profesor nadzwyczajny SGH, dr hab. - Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej (http://www.sgh.waw.pl/).

Radca Generalny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.premier.gov.pl).

Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA), członek Rady Programowej „Myśl Ekonomiczna i Polityczna Uniwersytetu Łazarskiego".

Od listopada 2013 roku do grudnia 2016 roku Dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (http://fwpn.org.pl/).

Od 2011 do 2016 roku polski Przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego (MSZ). Od 2009 do 2013 roku polski Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej „Zagadnienia prawno-historyczne/kultura pamięci” (MSWiA), od 2009 do 2016 roku Przewodniczący Rady Fundacji Polsko-Niemieckie „Pojednanie” (http://www.fpnp.pl/). Od stycznia 2015 roku do grudnia 2016 roku członek rady naukowej Instytutu Zachodniego (http://www.iz.poznan.pl/). 

Studiował Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Filozofię i Sinologię w Warszawie, Monachium i Londynie. Pracę Magisterską (MA) i Doktorat (Ph.D.) napisał na Uniwersytecie im. Ludwiga Maksymiliana w Monachium, gdzie był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Geschwister Scholl Institut). Był także pracownikiem naukowym Katedry Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, Adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 2013 uzyskał habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzw. w Szkole Głównej Handlowej (dr hab. prof. nadzw. SGH). Radca-Minister Pełnomocny, Z-ca Ambasadora RP  w Republice Federalnej Niemiec, Kierownik Przedstawicielstwa Ambasady RP w Kolonii (RFN) (1996-2001), Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (2001-2002). Od 2005-2007 Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej KPRM, ponownie Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM (funkcję sprawował w okresie rządów Premiera K. Marcinkiewicza i Premiera J. Kaczyńskiego). Od 2002 do 2006 dyrektor merytoryczny „Funduszy Europejskich”. Od lutego 2008 do listopada 2013 roku Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego KPRM (Min. Wł. Bartoszewski). Od grudnia 2013 do grudnia 2016 roku Dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Więcej - zakładka DZIAŁALNOŚĆ.

Krzysztof Miszczak jest autorem czterech książek i ponad 90 prac naukowych dot. szeroko pojętej problematyki stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej (m.in. NATO, UE, USA, Niemiec, Polski, Chin Ludowych) oraz stosunków polsko-niemieckich.